Liderliğin İlk Adımı; Kendini Bilmek''Birisini Tanımak İstiyorsan Onunla Savaşmalısın''
Seraph : Emin olmak zorundayım,  kahinin çok düşmanı var
Neo : Bunu bana sorabilirdin
Seraph: Birisini tanımak istiyorsan onunla savaşmalısın Ve bu sahnenin hemen ardından Neo içeri girerken, kapının üstünde bir yazı gözükür ‘’Temet Nosce’’, latince kökenli olan bu sözün karşılığı '‘Kendini Bil.’’ 

           Bu bağlamda sahneyi tekrar incelediğimiz de bize söylenmek istenen; İnsan kendisini tanımak istiyorsa, kendisiyle savaşmalı diğer bir ifadeyle kendisiyle mücadele etmeyi göze almalıdır. Tarih boyunca, kadim kültürlerin üzerinde durduğu  ‘’Kendini bil’’ olgusunun oturduğu zeminin başlangıcı da, kişinin kendi kusurlarını bilmesiyle başlar
           
‘’ Kendini tanı o zaman evreni ve başkalarını tanıyacaksın''
           
          Lider de, insanları bir amaç uğruna etrafında toplamak ve yönetmek için insanı çok iyi tanıması gerekirmektedir. İnsanı tanımak içinse, lider kendisini çok iyi tanımalıdır.
         On Becoming a Leader kitabının yazarı Warren Bennis, kitabının 3.bölümünü ‘’Knowing Yourself’’ başlığına ayırmış ve çok önemli noktalara değinmiştir. Bennis’e göre kendini tanımanın 4 yolu vardır.
  •  Kendinin en iyi hocası sensin
  • Sorumluluk al ve kimseyi suçlama
  • Eğer öğrenmek istersen, herşeyi öğrenebilirsin
  • Deneyimlerinden yansıyanları, doğru anlamdır.
         


                 Bireyin kendisini erken veya geç tanıması gibi bir durum söz konusu değildir çünkü kendimizi keşfetmek ömür boyu sürecektir ve unutulmaması gereken şey hiç kimsenin bize kim olduğumuzu öğretemeyecek olmasıdır

‘’ Kendini yönet dünyayı yönetecek gücü bulursun ''          

             Liderler öncelikle, öğrenerek ve anlayarak kendi kendilerini yönetirler  mamafih kendilerini de keşfetmeye başlarlar.  Kendisini tanıyan liderlerin edineceği önemli  avantajlardan birisi duygularını kontrol edebilecek olmasıdır. Aynı zamanda güçlü yönlerini keşfedebilen lider, bu yönlerini daha da geliştirerek önemli bir fırsat yakalayacaktır.  Bennis aynı kitabında liderlerin farkını şu şekilde ortaya koymaktadır; ‘’Liderler iletişime geçtiği kişilerden bir şeyler öğrenirler ama onların yaptıklarını yapmaz, onları diğerlerinden ayıran da budur.'' 
             Kendisini tanıyamayan yöneticinin, etrafında olan insanları bir amaç için birleştirmesi, iç ve dış müşterilere cevap vermesi ve başarıyı yakalaması söz konusu değildir.  
Eren Akarvardar

         
           

Yorum Gönder